Index articole

 HOTĂRÂRI DE CONSILIU

Nume document

Descărcare

 Hotararea nr. 1 din data de 07.01.2021 privind aprobarea folosirii excedentului

DESCARCA

 Hotararea nr. 2 din data de 07.01.2021 privind organizarea retelei scolare

DESCARCA

 Hotarare nr. 3 din data de 28.01.2021 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 4 din data de 23.02.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie pana la data de 17.07.2021 modernizare drumuri comunale

DESCARCA

 Hotararea nr. 5 din data de 23.02.2021 privind planul achizitiilor publice pentru anul 2021

DESCARCA

 Hotararea nr. 6 din data de 05.04.2021 privind desemnarea d-lui Margarit Gheorghe in relatia cu AFIR

DESCARCA

 Hotarare nr. 7 din data de 05.04.2021 privind aprobarea incheierii contract de asistenta juridica

DESCARCA

 Hotrarea nr. 8 din data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 9 din 22.04.2021 privind organigrama si statutul de functii

DESCARCA

 Hotararea nr. 10 din 21.05.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie pana la data de 17.11.2021 Modernizare Drumuri Comunale

DESCARCA

 Hotararea nr. 11 din 20.07.2021 privind validarea mandatului de primar al d-lui Margarit Gheorghe

DESCARCA

 Hotararea nr. 12 din 20.07.2021 privind incetarea mandatului de consilier local si a mandatului de viceprimar ale d-lui Margarit Gheorghe

DESCARCA

 Hotararea nr. 13 din 20.07.2021 privind revocarea Hotararii nr.3 din 28.01.2021 privind modificarea inventarului domeniului privat

DESCARCA

 Hotararea nr. 14 din 09.08.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 15 din 20.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 16 din 20.08.2021 privind aprobarea actului aditional nr.1 la protocolul de colaborare

DESCARCA

 Hotararea nr. 17 din 20.08.2021 privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte comuna Catane in AGA

DESCARCA

 Hotararea nr. 18 din 20.08.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie pana la data de 17.01.2022 Modernizare Drumuri Comunale

DESCARCA

 Hotararea nr. 19 din 08.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 20 din 08.09.2021 privind Planul de actiuni si lucrari de interes local

DESCARCA


Nume document

Descărcare

 Hotararea nr. 21 din 08.09.2021 privind planul de actiuni privind serviciile sociale acordate

DESCARCA

 Hotararea nr. 22 din 08.09.2021 privind regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 23 din 08.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Catane in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 24 din 27.09.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 25 din 27.09.2021 privind Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu

DESCARCA

 Hotararea nr. 26 din 29.10.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 27 din 29.01.2021 privind aprobarea D.A.L.I.

DESCARCA

 Hotararea nr. 28 din 29.10.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie pana la data de 17.06.2022 Modernizare Drumuri Comunale

DESCARCA

 Hotararea nr. 29 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. Anghel Saligny

DESCARCA

 Hotararea nr. 30 din 04.11.2021 privind desemnarea reprezentantului C.L in cadrul Comisiei de evaluare a functiei de director al scolii Gimnaziale Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 31 din 04.11.2021 privind aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale

DESCARCA

 Hotararea nr. 32 din 24.11.2021 privind depunerea cererii de finantare si a devizului general estimativ in cadrul POR 2014-2020

DESCARCA

 Hotararea nr. 33 din 24.11.2021 privind acordarea cadourilor elevilor scolari

DESCARCA

 Hotararea nr. 34 din 06.12.2021 privind prelungirea scrisorii de garantie pana la data de 11.12.2022 Reabilitare,dotare, schimbare de destinatie Corp C1 din locuinta in centru social

DESCARCA

 Hotararea nr. 35 din 06.12.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 36 din 06.12.2021 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor

DESCARCA

 Hotararea nr. 37 din 06.12.2021 privind cumpararea cantitatii de 1000 litri motorina

DESCARCA

 Hotararea nr. 38 din 17.12.2021 privind indicatorii tehnici

DESCARCA

 Hotararea nr. 39 din 17.12.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 40 din 24.12.2021 privind rectificarea bugetului comunei Catane

DESCARCA

 Hotararea nr. 41 din 24.12.2021 privind documentatia tehnico-economica

DESCARCA