S-a deschis contul 21A470400 la Trezoreria Bailesti - Dolj
,,SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL IN CONTUL UNIC IN CURS DE DISTRIBUIRE", avand

IBAN: RO87TREZ29221A470400XXXX